Friday, December 23, 2011

Sätt betyg på ditt favorit flygbolag

Ett flygbolag tillhandahåller lufttransporttjänster för resor passagerare och frakt. Flygbolag som hyr eller äger sina flygplan som man kan tillhandahålla dessa tjänster och kan bilda partnerskap eller allianser med andra flygbolag för ömsesidig nytta. Generellt är flygbolag igen med en luft operativa certifikat eller licens som utfärdats av en statlig flyget kropp.

Flygbolag som varierar från dem med ett enda flygplan som transporterar post eller gods, genom full service internationella flygbolag som hundratals flygplan. Flyglinjer kan kategoriseras som interkontinentala kan inom kontinental, nationell, regional eller internationell, och drivas som linjetrafik eller charter.

Ibland kan man ha negativa upplevelser när man flyger med vissa flygbolag och ibland är dom positiva. Vilket flygbolag tycker du om mest och varför? Lämna gärna en kommentar!

No comments:

Post a Comment